موقعیت فعلی شما : خانه/

علل افت تحصیلی نوجوانان چیست؟

عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان، گفت: افت تحصیلی نوجوان تک عاملی نیست، افت تحصیلی نوجوان چند بعدی است و وابسته به علل فردی، خانوادگی، مدرسه‌ای و آموزشگاهی است.

تاثیر منفی شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان در کدام ساعات بیشتر است؟

تحقیقی جدید که در بین نوجوانان انگلیسی انجام شد نتایج مهمی را به همراه داشت که یکی از این نتایج تاثیر شبکه‌های اجتماعی در افت تحصیلی دانش‌آموزان بوده است.

چگونه توجه و تمرکز کودک دانش‌آموزمان را افزایش دهیم؟

داشتن تمرکز و توجه برای یادگیری کودکان امری ضروری است، چراکه فقدان تمرکز موجب افت تحصیلی آن‌ها در مدرسه می‌شود.

بازی‌هایی که برای کودکان بیش‌فعال توصیه می‌شود

یک روانشناس کودک با اشاره به اینکه بیش‌فعالی سبب افت تحصیلی در کودکان می‌شود، گفت: بازی درمانی بهترین روش جهت پیشگیری از بیش‌فعالی در کودکان ۶ ساله است اما پس از آن و با گسترش بیماری فرد باید به یک روانشناس حاذق و متخصص مغز و اعصاب جهت بهبود روند بیماری مراجعه شود.

محاسن و معایب بازی های رایانه ای برای کودکان

در دنیای رایانه ، آن چه بیشتر کودکان را شیفته خود می کند همان چیزی است که به آن « بازی های رایانه ای » می گویند .

وقت های طلایی کودکان در اختیار تکنولوژی

امروزه استفاده از تکونولوژی و گوشی های هوشمند در اختیار کودکان نیز قرار گرفته که این تکنولوژی علاوه بر بی تحرکی و کاهش روابط اجتماعی سبب شده تا بسیاری از بازیهای کودکان نیز به فراموشی سپرده شوند.

راهکار هایی برای جلوگیری از انحراف جنسی کودکان

امروزه شرایط محیط اجتماعی و اطرافمان به طوریست که شرایط به وجود آمدن انحراف جنسی در کودکان بسیار زیاد است. وجود این محرک ها باعث تسریع در بلوغ زودرس و همچنین انحرافات و آموزش های غلط در کودکان می شود. اما به عنوان والد فرزندانمان ما باید چه عکس العملی نشان دهیم ؟ چگونه از انحراف کودکمان جلوگیری کنیم؟

آخرین اخبار