برچسب : اعطای وام
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 2, 1399
اعطای وام مساعدتی به زنان سرپرست خانوار طی سال جاری

سازمان بهزیستی شامل چندین معاونت از جمله معاونت امور اجتماعی که وظیفه آن حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست می‌باشد.