موقعیت فعلی شما : خانه/
فعال مدنی:

سند هویتی حق طبیعی هر کودک است

افخم صباغ درباره هویت دار شدن کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، می گوید، احراز هویت کودکان حرکتی ارزشمند در راستای رعایت حقوق شهروندی است.

آخرین اخبار