موقعیت فعلی شما : خانه/

مراکز اقامتی برای ترک اعتیاد کودکان کاربردی نیست

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر درباره درمان اعتیاد در کودکان معتاد گفت: درمان‌های بیمارستانی و سم‌زدایی برای آنها انجام می‌شود به این معنا که آثار سمی مواد از بدن این افراد خارج می‌شود که البته این درمان، قطعی نیست، بلکه فقط درمان ترک مصرف مواد است.

تشکیل کمپین(من خواب نیستم،نه گفتن به اعتیاد)

دکتر تابش ازراه اندازی کمپین” من خواب نیستم، نه گفتن به اعتیاد” برای مبارزه با مصرف مواد مخدر و افزایش آگاهی جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان خبر داد

کودکان معتاد امروز آزارگران اجتماعی فردا

مجید صفاری نیا روانشناس و مشاور خانواده گفت : کودکان معتاد، بدون شک، آزارگری روانی وعاطفی را به جامعه فردای خود انتقال خواهند داد.

آخرین اخبار