موقعیت فعلی شما : خانه/

مدیریت فعال، تنها راه جلوگیری از اعتیاد کودکان به فضای مجازی

اعتیاد نیازی فیزیولوژیکی و روانی به استفاده اجباری از یک ماده و یا انجام یک عمل است. کارشناسان اعتیاد را به انتشار یافتن انتقال دهنده عصبی دوپامین هورمون مرتبط دانسته اند که وظیفه آن کنترل «پاداش و لذت» مراکز مغز­ی است. همانگونه که اعتیاد به موادی مانند نیکوتین یا مواد مخدر وجود دارد، اعتیاد به فعالیت ­هایی مانند بازی ­های رایانه­ ای هم می تواند وجود داشته باشد.

آخرین اخبار