برچسب : اضطرار ملی
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 20, 1399
وضع اسفبار کودکان مهاجر در مرز‌های جنوبی آمریکا

با توجه به افزایش شمار مهاجران، جمهوری خواهان دولت را تحت فشار قرار داده و خواسته اند بار دیگر وضع «اضطراری ملی» اعلام شود.