موقعیت فعلی شما : خانه/

مدیریت نق زدن کودک

اغلب کودکان از نق زدن خود آگاه نبوده و یا این که نمی‌دانند منظور شما از کج‌خلقی چیست. با او گفتگو کرده و به‌ او نشان دهید که منظور از کج خلقی چیست. همچنین به‌ او نشان دهید که صدای عادی چگونه است. به‌ کودک خود بگویید که می‌خواهید به‌ او کمک کنید نق زدن و کج خلقی کردن را فراموش کند، بنابراین هربار که این کار را انجام دهد به‌ او علامت خواهید داد. زمانی که علامت را مشاهده کند، باید نفس عمیقی کشیده و به‌صدای عادی خود باز گردد.

تربیت کودک مسئولیت پذیر

اگر می خواهید حس مسئولیت پذیری به صورت طبیعی و عمقی در وجود فرزندانتان شکل گیرد، باید بتوانند ارزش واقعی کارهایشان را درک کنند. اگر فقط روی چیزی که به عنوان پاداش خواهند گرفت متمرکز شوند، این را یاد نخواهند گرفت.

مرحله ی بلوغ اخلاقی کودکان

بارزترین نشانه خودمحوری کودکان مرحله صفر، مرحله بلوغ اخلاقی کودک، طرز تلقی آن ها از مالکیت است. در این مرحله تصاحب و مالکیت صد در صد قانونی است. دست روی هر چه بگذارند مال آن هاست. بی جهت نیست که معلمین مهد کودک، اغلب زنگ تفریح، محتوای جیب کودکان را بازرسی می کنند.

رفتار صحیح با کودک

مغز انسان افعال منفی را نمی فهمد، به جای داد نزن بگویید آرام باش، به جای ندو بگویید آرام تر راه برو، به جای جیغ نزن بگویید آرام تر حرف بزن.

چگونه فرد به آزاردهندۀ جنسی کودک تبدیل می شود!؟

بعضی افراد ممکن است از پورنوگرافی بزرگسالان خسته شده و به دنبال عکس های متفاوت جنسی می گردند. البته همه کسانی که عکس های پورنوگرافی کودکان را تماشا می‌کنند با کودکان رابطه جنسی برقرار نمی کنند، آن ها ممکن است با دیدن عکس ها تحریک شوند، چون با عکس های جنسی قبلی خیلی متفاوت اند. آن ها ممکن است از این که به عکس هایی که غیرقانونی است نگاه می‌کنند هیجان زده شوند، دیدن عکس های پورنوگرافی کودکان ممکن است نظر فرد را درباره این که چه رفتاری با کودکان مناسب است تحت تاثیر قرار دهد.

تجاوز به روان کودک

گاهی ما با واگذارکردن کارهای سنگین و خسته کننده به کودک، (جسم) او را مورد توجه قرار می دهیم. این که از کودک انتظار داشته باشیم در کارهای خانه به مادرش کمک کند اشکالی ندارد ولی اگر متناسب با توان و سن کودک از او انتظار نداشته باشیم، به جسم وی تجاوز کرده ایم. حتی وقتی از کودک می خواهیم هیجانات خود را تخلیه نکند، در واقع داریم به جسم و روان کودک توامان تجاوز می کنیم چون محدود کردن کودک وقتی نیاز به تخلیه هیجانی دارد، جسم او را نیز آزار خواهد داد.

تربیت در محیط آموزشی انقلابی

فرهنگ یک محیط آموزشی تحت تاثیر دو مقوله است یکی تحت تاثیر مربیان و اساتید آن محیط و دیگری دانش آموزانی که سن بالاتری دارند، لذا مدرسه ی انقلابی یعنی مدرسه ای که کادر آن مدرسه کادری باشد که افکار انقلابی را ترویج می کند و هم دانش آموزان پایه های بالاتر که الگوی پایه های پایین تر هستند فضا را می توانند برای بچه های پایه های پایین ایجاد کنند و افکار انقلابی ترویج دهند و از مدیریت مدرسه انتظار می رود که معلمان و مربیان خودشان را به انقلابی بودن تشویق کنند و هم به دانش آموزان پایه های بالاتر این میدان را بدهند که بتوانند آن دانش آموزان برای دانش آموزان پایه های پایین تر الگویی مناسب باشند.

به بچه هایتان اجازه اشتباه و انتخاب بدهید!

اگر کودکان حرف های شما را گوش کردند و رفتار خود را ترک کردند از آنها تقدیر کنید اگر نه هشدارهای متعدد دیگر به ان ها ندهید چون ممکن است چندی بعد نتیجه دلخواه برسید.

آخرین اخبار