موقعیت فعلی شما : خانه/

تاثیر استرس بر رژیم غذایی بانوان باردار

استرس، اضطراب، خستگی و دیگر ویژگی‌های روانشناختی ممکن است بر انتخاب غذا توسط زنان باردار تاثیر گذارد.

آخرین اخبار