برچسب : ازبستان
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 14, 1399
بازگشت 24 کودک ازبک از افغانستان

در عملیات بشردوستانه «مهر-۴» ۲۴ کودک ازبک از افغانستان به «تاشکند» بازگردانده شدند.