موقعیت فعلی شما : خانه/

کنسرت (ارف)با پیام احترام به کودکان به صحنه رفت

کنسرت گروه موسیقی “ارف” با پیام احترام به کودکان و ایجاد وحدت و همبستگی در جامعه به رهبری مسعود نظر ی روی صحنه رفت.

آخرین اخبار