برچسب : آیت الله مکارم شیرازی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 27, 1399
نظارت بر برنامه سازی و الگوسازی در رسانه ملی تقویت شود/ رسانه ملی کودکان را دریابد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: رسانه ملی باید نظارت بر برنامه سازی و الگوسازی را مورد توجه جدی قرار دهد.