موقعیت فعلی شما : خانه/

دستگیری یک اسرائیلی متهم به تجارت اعضاء آوارگان سوری در ترکیه

پلیس ترکیه ازدستگیری یک اسرائیلی به اتهام خرید اعضای بدن آوارگان سوری که در یک مطب خصوصی در ترکیه از بدن آنان خارج شده بود، خبرداد

آخرین اخبار