موقعیت فعلی شما : خانه/

خندیدن؛ به ازای بغض یک کودک!

به گزارش کودک پرس , امروزه دیگر نمی توان نقش و جایگاه فضای مجازی را نادیده گرفت؛ آنقدر در زندگی روزمره پررنگ شده است که می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشر قرار داد. اما همین  فضای گستره آسیب های فراوانی هم به افراد و جامعه وارد می کند؛ وقتی که […]