برچسب : آموزش دین
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 6, 1399
فراگیری آموزه های دینی در سنین کودکی

یک روانشناس کودک در همدان گفت: ذات انسان خداجو و خداپرست است و آموزش مسائل دینی باید از سن کودکی انجام شود.