برچسب : آمار جهانی
1 مطلب موجود میباشد
دی 29, 1399
آمار جهانی کودکان کار

بیش از ۱۵۲ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار هستند.