برچسب : آقازاده
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 2, 1399
ایران می تواند در انعکاس فرهنگ اسلامی در حوزه حقوق کودک، الگویی برای جهان باشد

استاندار مرکزی گفت: جمهوری اسلامی می تواند در انعکاس فرهنگ اسلامی در حوزه حقوق کودک، الگویی برای جهان باشد.