برچسب : آصفری
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 18, 1399
تبیین فرهنگ شهادت در مدارس اولویت باشد

منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت اظهار کرد: ضرورت دارد توجه به فرهنگ شهادت و ایثارگری در دانشگاه‌ها و مدارس اولویت قرار گرفته و از معرفی شخصیت‌های شهدا به ویژه شهدای زن در کتب درسی کودکان و نوجوانان غفلت نشود.