والدین مراقب تبعات جدی آزار روحی به فرزندان خود باشند

«مهین ذوالفقاری» مدیر کلینیک تخصصی اعصاب و روان بهمن یزد نسبت به تبعات آزار روحی کودکان به والدین هشدار داد.

جدیدترین
پربازدیدترین