فاش شدن پرونده دیگر کودک‌آزاری در استرالیا

هفت نفر در استرالیا به آزار و اذیت جنسی و جسمی چند پسربچه متهم شدند.

راههای مقابله با کودک آزاری

بی‌توجهی و غفلت عاطفی از کودکان در جوامع مختلف مذموم بوده و از سوی جامعه‌شناسان و کارشناسان امر برای مقابله با آن راهکارهایی ارائه شده است تا این آسیب اجتماعی ریشه‌کن شود.

امروزه کودک‌آزاری به‌عنوان یکی از اولویت‌ها و مسائل اجتماعی، بهداشتی و درمانی در کشور‌های مختلف جهان مطرح است. کودک‌آزاری از هر نوع آن، بی‌توجهی و غفلت عاطفی در جوامع مختلف مذموم است و در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و برای مرتکب آن عواقب قانونی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل است که این کشورها در زمینه حقوق کودک به اندازه ما دچار مشکل نیستند.

جدیدترین
پربازدیدترین