برگزاری نخستین جلسه آزاد اندیشی با موضوع نماز و فرزند

نخستین جلسه آزاد اندیشی به همت معاونت آموزش مرکز تخصصی نماز با موضوع “ضرب کودک” در فرآیند دعوت فرزند به نماز در این مرکز برگزار شد.

جدیدترین
پربازدیدترین