از کودکی زندگی پناهجویان جزو دغدغه‌هایم بود/ تمرین با هنروران برای تسلط به زبان عربی در «آریو والیبال»

محمد بخشی گفت: فیلم «آریو والیبال» در ارتباط با زندگی پناهجویان است که این موضوع از کودکی جزو دغدغه‌های من بوده است.

جدیدترین
پربازدیدترین