آدرس و مشخصات بیمارستان آریا تهران

به گزارش کودک پرس ،بیمارستان خصوصی آریا با ۶۸ تخت فعال در سال ۱۳۴۵ راه اندازی شد.این بیمارستان قدیمی بخش زنان و زایمان و نوزادان مجهزو پیشرفته ای دارد.   آدرس: بلوار کشاورز – نبش وصال شیرازی – بیمارستان آریا تلفن: ۸۸۹۶۷۱۸۱ سایت:www.aryahosp.ir  

جدیدترین
پربازدیدترین