آرمان‌های انقلاب با زبان هنر به کودکان و نوجوانان منتقل شود

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قم با تمجید از استفاده از کودکان و نوجوانان در داوری جشنواره کودک و نوجوان گفت: باید سعی کرد با زبان هنر که زبان تاثیرگذاری است آرمان‌های انقلاب را به نسل سوم و چهارم انقلاب منتقل کرد.

مفاهیم انقلاب با حفظ ارزش‌ها و هنرمندانه به کودکان منتقل شود

افتخاری گفت: انتقال مفاهیم و آرمان‌های انقلاب با روش‌های هنرمندانه و با هدف حفظ و حراست از ارزش‌ها، از وظایف کارگروه کودک و نوجوانان است.

جدیدترین
پربازدیدترین