فراهم کردن حق تحصیل و آموزش برای کودکان معلول

کشورهایی که به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوستند، باید زمینه‌های مراقبت از کودکان دارای‌ معلولیت را فراهم کنند. و کودکی که از نظر ذهنی و جسمی دچار نقص است، باید در شرایط منزلت‌آمیزی بتواند در جامعه مشارکت داشته و از آموزش بهره‌مند باشد.

4 بیماری روماتیسمی در کودکان

علایم بیماری های روماتیسمی در کودکان، شبیه سرماخوردگی می باشد و همراه با تب، علایم تنفسی و درد استخوانی است.

جدیدترین
پربازدیدترین