بی‌میلی کودک به بازی با کودکان دیگ

بعضى از بچه‌ها، بيشتر از بچه‌هاى ديگر معاشرتى و اهل بازى با کودکان همسن خود هستند و بعضى بچه‌ها ذاتاً آرام‌تر هستند. اين اختلاف طبيعى است؛

جدیدترین
پربازدیدترین