قصه‌گویی در فضای اجتماعی ایرانیان رو به زوال است

طاهره ابید عضو هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، معتقد است که قصه‌گویی به عنوان یکی از آداب فرهنگی و کهن ایرانیان، اکنون در خانواده‌ها و جامعه منسوخ شده است.

جدیدترین
پربازدیدترین