نكات مهم رفتاری در تغذیه ی كودك

كودك باید در زمان خوردن غذا در وضعیت راحتی قرار گیرد و غذا نزدیك او باشد تا بتواند به راحتی بدون این كه تحت فشار قرار گیرد، غذا بخورد. این كار موجب می شود ریخت و پاش كودك كمتر شود.

آموزش آداب غذا خوردن در میهمانی به کودکان!

   قراردادهایی به نام شب‌های با آداب و بی آداب وضع کنید! به گزارش کودک پرس پرس :ایده‌ی این کار ساده‌ می باشد بیشتر شب‌ها مثل همیشه دور هم شام بخورید، مثل هر خانواده دیگری. حدود ۹۰ درصد سفره‌های شام تان بدون مراسم و تشریفات باشند. برای یادگیری آداب مهمانی رفتن کودکان چیزی در حدود یک بار […]

جدیدترین
پربازدیدترین