آخرین‌ وضعیت دختر بازمانده از حادثه‌ خودکشی اصفهان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دختر بازمانده از حادثه خودکشی پل چمران هوشیاری خود را به دست آورد.

جدیدترین
پربازدیدترین