«محله گل و بلبل»؛ نمونه‌ای موفق از برنامه‌سازی کودکان با تکیه بر مباحث دینی و اخلاقی

در آثار فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان که در آن ملاک انتقال مجموعه‌ای از مفاهیم و مصادیق تربیتی، اخلاقی و دینی به مخاطبان هدف است معمولاً تأکید بر غیرمستقیم‌گویی و استفاده از جلوه های فانتزی است؛ «محله گل و بلبل» به سبب رعایت چنین مسائلی، نمونه‌ای موفق در برنامه‌سازی کودک است.

جدیدترین
پربازدیدترین