وجود کودکان در حادثه عاشورا درس‌های مفید و بسیاری برای کودکان و نوجوانان دارد

سوسن طاقدیس نویسنده کودک و نوجوان بر استفاده از پیام‌های عاشورا و حوادث مرتبط با آن برای گروه سنی کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: منابع برای بهره‌گیری در نگارش آثار عاشورایی کودک و نوجوان بسیار است، اما مؤثر نیست.

آثار عاشورایی در حوزه کودک و نوجوان

ادبیات عاشورایی و بیان وقایع قیام امام حسین (ع) و همچنین ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت از موضوعاتی است که در تولید آثار کودک و نوجوان بسیار مورد توجه ناشران و نویسندگان قرار گرفته است.

جدیدترین
پربازدیدترین