نشت گاز پیکنیک در‌ سالن کودک و نوجوان

از جمله مهم ترین حواشی‌ اولین روز نمایشگاه کتاب ۹۸ می توان به نشت گاز‌ پیک نیک(اجاق سفری) در یکی از غرفه های سالن کودک و نوجوان اشاره کرد که با اقدام به موقع آتش نشانان مستقر در نمایشگاه، رفع شد.

جدیدترین
پربازدیدترین