موقعیت فعلی شما : خانه/

سوختگی شدید کودک سه ساله در انفجار خودرو

کودک سه ساله در آتش سوزی خودرو پراید جان خود را از دست داد.

آخرین اخبار