مرگ یک کودک کنارکی بر اثر غرق شدن

“هوتک” آبگیر محلی، جان یک کودک دیگر کنارکی را هم گرفت.

جدیدترین
پربازدیدترین