سوالاتی پیرامون آبله مرغان در کودکان

دانه ها و جوش های قرمز روی سینه و شک کودک نوپا چیست؟ چگونه کودک می تواند آبله مرغان گرفته باشد؟ آبله مرغان خطرناک است؟ زونا چیست؟ راه و روشی برای پیشگیری از آبله مرغان وجود دارد؟

آبله مرغان در کودکان

عفونت شدید ویروسی که با تماس مستقیم سرایت می کند؛ دوره ی سرایت از یک روز قبل از بروز علایم شروع می شود و تا ۵ روز بعد از بروز آخرین دانه ها ادامه خواهد یافت.

جدیدترین
پربازدیدترین