رنج دو کودک آبدانانی از بیماری پروانه ای

ابوالفضل و ادیب دو برادر روستای گل گل آبدانان که در این دوران پرشور کودکی به جای شاد بودن با داشتن بیماری پروانه ای محکوم به عذاب کشیدن هستند.

جدیدترین
پربازدیدترین