«آبان در ترافیک» شعرهایی مختص نوجوانان

«آبان در ترافیک» سرودهای«داوود لطف‌الله» برای گروه سنی نوجوان است که شعرها با مضامین اجتماعی، طبیعت و مسائل شهری گفته شده است.

جدیدترین
پربازدیدترین