نقد و بررسی ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان شش‌جلدی «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه» نوشته سوسن طاقدیس در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش کودک پرس بر اساس خبر رسیده، نشست نقد و بررسی مجموعه شش‌جلدی «ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه» نوشته سوسن طاقدیس با حضور نویسنده اثر، حسین فتاحی، فاطمه مشهدی‌رستم، سمیه علیپور و ملیسا معمار دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

«ماجراهای خاله سوسکه و آقا موشه» شامل قصه‌های کودکانه است که واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر آن را با تصویرگری سمیه علیپور برای کودکان گروه سنی «ب» منتشر کرده است.

منبع:  ایسنا