دلجویی از کودکان بیمارتوسط قاصدان یار مهربان

 همه کودکان تشنه اند تا قاصدان مهربان سرزمینشان، یار و همدم لحظه های بی قراری آنها باشند.

به گزارش کودک پرس   طرح قاصدان یار مهربان از محرم سال گذشته از سوی مجمع خیرین دانشگاهیان اصفهان که تشکلی دانشجویی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، خودجوش و فاقد هرگونه وابستگی به ارگان های متفاوت است انجام می شود و تاکنون هشت بازدید از بخش کودکان بیمارستان های امام حسین (ع)، امید، شریعتی و الزهرا (س) داشتند.

این گروه دانشجویی طرح قاصدان یار مهربان را به عنوان یک حرکت فرهنگی با محوریت همدلی و دلجویی از کودکان بیمار با به کارگیری اهرم ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام می دهد و تاکنون ۸۰۰ جلد کتاب با محوریت ایجاد روحیه و پیشگیری از افسردگی دوران درمان در محیط های درمانی، تهیه و بین کودکان تحت درمان توزیع کردند.
طرح قاصدان یار مهربان با داشتن حدود ۱۰۰ عضو داوطلب از دانشجویان دانشگاه های مختلف اصفهان، اکنون نیازمند همراهی و مساعدت بخش های مختلف جامعه از جمله شهرداری و نهادهای فرهنگی به منظور گسترده تر کردن برنامه های خود برای کودکان بیمار و سرطانی بستری در بیمارستان های اصفهان است.

 

منبع:  خبرگزاری جمهوری اسلامی