در یک عمل جراحی نادر ۸۰ کرم از گوش یک دختر خارج شد

در یک عمل جراحی نادر در کشور هند پزشکان ۸۰ کرم را از گوش یک دختر بیرون کشیدند.

به گزارش خبرنگار کودک پرس   پزشکان هندی موفق شدند در یک عمل جراحی نادر ۸۰ کرم را از گوش یک دختربچه هندی خارج کنند.

 این عمل نادر روی یک دختر بچه ۴ ساله روستایی انجام شد.

 

 

 

 

والدین این کودک ۴ ساله که از دردهای چند روزه فرندشان به تنگ آمده بودند او را به بیمارستان می‌برند و معاینه متخصصان مشخص می‌کند که یک حشره در گوش کودک تخم‌گذاری کرده است.

معاینه متخصصان این بیمارستان حاکی از آن بود که این حشره  بعد از ورود به گوش دختربچه ۸۰ تخم در آنجا گذاشته و اکنون کرم‌ها از تخم خترج شده و منجر به عفونت گوش وی شده‌اند.

عمل جراحی بلافاصله روی این کودک انجام شد و کرم‌ها از گوش وی خارج شدند.