ایجاددبیرخانه دایمی جشنواره نمایش عروسکی

دبیرخانه جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایمی و خانه‌های تئاتر کودک و نوجوان در سراسر کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش کودک پرس    رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون در آیین گشایش هفدهمین دوره این رویداد سراسری گفت: راه‌اندازی این دبیرخانه از چند روز آینده برای برنامه‌ریزی دوره آینده از رویکردهای معاونت فرهنگی کانون برای ایجاد ثبات در برنامه‌هاست.

معاون فرهنگی کانون، جشنواره نمایش عروسکی را یک سفره رنگین و بستری مناسب برای تمرین مهارت‌های زندگی در بین کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

قمرزاده خاستگاه تئاتر را _ به‌عنوان زمینه‌ای برای تربیت کودکان – فطرت انسان‌ها دانست.

وی در این آیین به تشریح برخی رویکردهای معاونت فرهنگی کانون پرداخت و توضیح داد: تمرکززدایی و فاصله گرفتن این معاونت از حوزه اجرا و سپردن آن به استان‌ها و تمرکز بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین این رویکردها است.

او همچنین از آماده کردن شیوه‌نامه دوره آینده این جشنواره و ایجاد دبیرخانه دایمی طی چند روز آینده به عنوان یکی از رویکردهای این معاونت برای ایجاد ثبات در اجرای برنامه‌ها یاد کرد.

 

منبع:   الف