پدر ژاپنی پسر 12 ساله‌اش را با چاقو کشت.

پدر ژاپنی در اقدامی باور نکردنی پسر 12 ساله‌اش را به خاطردرس نخواندن و عدم انجام تکالیف مدرسه با چاقو به قتل رساند

به گزارش   خبرنگارکودک پرس  قربانی که «ریوتا» نام داشت پس از مجروح شدن به بیمارستانی در استان «ایچی» منتقل شد اما به دلیل جراحات وارده و خونریزی شدید جان سپرد.

به گزارش پلیس، پدر ۴۸ ساله پس ازدستگیری گفته: پسرش باید خود را برای آزمون ورودی مدرسه آماده می‌کرد اما وقتی متوجه شدم بازیگوشی کرده و تکالیفش را انجام نداده از شدت عصبانیت وی را با چاقو زده است.مأموران پلیس  وی را بازداشت کرده‌اند. این درحالی است که مادر کودک هنگام حادثه در محل کارش بوده است.