سوختگی کودک چهار ساله باافتادن در دیگ شیر داغ

کودک چهارساله ای که به دلیل افتادن در دیگ شیر داغ به شدت سوخته بود تحت درمان و مراقبتهای ویژه سوختگی قرارگرفت و به کمک پزشکان بهبود یافت .

به گزارش کودک پرس   متخصص جراحی و سوختگی ، میزان سوختگی کودک را ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت : کودک از ناحیه پشت ، کمر ، دست ، پا و شکم  آسیب دیده بود.

وی افزود : برای ترمیم این آسیبها سه عمل جراحی انجام شد .

در حال حاضر کودک بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است .

 

 

منبع:    باشگاه خبرنگاران جوان