فقط ۳۹ درصد نوزادان تهرانی غربالگری شنوایی می شوند

حمیدرضا شمسی معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: وزارت بهداشت در حوزه توانبخشی خیلی فعال نیست و با اینکه برنامه غربالگری ناشنوایی نوزادان در تمام مراکز و بیمارستانها اجرا می‌شود اما فقط حدود 39 درصد را می‌توانیم غربالگری کنیم.

به گزارش کودک پرس  حمیدرضا شمسی گفت: پیشگیری در دو مقوله سلامت جسم و روان وجود دارد که اداره‌های ارتقای سلامت روان و پیشگیری از معلولیت‌ها در سازمان بهزیستی استان تهران فعال هستند.وی ادامه داد: حوزه پیشگیری شامل دو برنامه غربالگری ناشنوایی و نابینایی است.

شمسی ادامه داد: در برنامه غربالگری ناشنوایی تمام نوزادان در هفته اول تولد غربالگری می‌شوند این برنامه که مغفول مانده بود حدود ۷ سال است که توسط سازمان بهزیستی اجرا می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: این برنامه برای تمام نوزادان در بیمارستان‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان انجام می‌شود اما متأسفانه در تهران آمار غربالگری پایین و حدود ۳۹ درصد را فقط می‌توانیم غربالگری کنیم.

وی ادامه داد: این غربالگری توسط وزارت بهداشت هم انجام می‌شود بنابراین نیاز به همکاری آنها داریم چون بهزیستی شناسایی کودکان و جمع‌آوری اطلاعات را به خوبی انجام می‌دهد و خدمات توانبخشی هم به کودکان ناشنوا و کم‌شنوا می‌تواند داشته باشد.

شمسی تصریح کرد: برای کودکان ناشنوا که نیاز به کاشت حلزون دارند به هر نوزاد کمک هزینه  ۵ میلیون تومانی داده می‌شود و برای نوزادان کم‌شنوا در تهیه سمعک برایشان بخشی از هزینه‌ها پرداخت می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان تهران تأکید کرد: بهتر است در این زمینه با دانشگاه‌های علوم پزشکی هماهنگ شویم چرا که سیستم وزارت بهداشت در حوزه توانبخشی خیلی فعال نیست و خانواده‌ها مجبورند بسیاری از هزینه‌ها را خودشان متحمل شوند.

وی ادامه داد: بنابراین نیاز داریم که آمار این نوزادان را وزارت بهداشت در اختیار ما قرار دهد چون ما پیگیری بهتری خواهیم داشت البته اکنون اقداماتی در دست انجام است تا از آمار وزارت بهداشت استفاده کنیم و بخشی از هزینه‌های این حوزه را پرداخت کنیم.

منبع:    فارس