نجات 20 کودک از اسارتگاه شیطانی

ماموران پلیس آمریکا 20 کودک و 25 سگ را از اسارتگاه شیطانی 5 زن نجات دادند.

به گزارش کودک پرس  کودکان در خانه‌ای ویرانه و در بدترین شرایط ممکن نگهداری می‌شدند. اطلاعات پلیس نشان می‌دهد که دو نفر از زنان بشدت معتاد و الکلی هستند. خانه‌ای که کودکان در آن نگهداری می‌شدند نیز بدون برق و گاز و فاقد هرگونه امکانات رفاهی برای کودکان بوده است.

هنوز روشن نیست کودکان نجات یافته فرزندان این ۵ زن بوده یا آنها را به زور به این خانه آورده‌اند. مأموران پلیس در حال بررسی هویت کودکان نجات یافته و ارتباطشان با ۵ زن هستند.این در حالی است که ۲۵ قلاده سگ نیز از خانه وحشت نجات یافته و به محل دیگری منتقل شدند