946 میلیون ریال برای توانمندسازی کودکان خیابانی خراسان شمالی هزینه شد

قربانی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی اظهار داشت: در سال گذشته 946 میلیون ریال از محل اعتبارات فصل ششم و پنجم برای توانمندسازی و ساماندهی کودکان خیابانی خراسان شمالی و خانواده‌های آنان هزینه شد.

به گزارش کودک پرس   معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی اظهار داشت: کودکان خیابانی و کودکان کار کودکانی هستند که به سبب فقر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به کار برای گذران زندگی می‌شوند.

اسماعیل قربانی گفت: بهزیستی خراسان شمالی به‌منظور ارائه خدمات به این کودکان هیچ‌گونه محدودیتی ندارد اما ارائه خدمات مناسب و بهتر به این افراد نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی افزود: پس از شناسایی کودکان خیابانی و بررسی سلامت آنان، بهزیستی خراسان شمالی به بحث اشتغال این کودکان توجه دارد و آنان را به استقلال شغلی می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کودکان خیابانی خراسان شمالی پسر هستند که ۹۹ درصد آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر سکونت دارند و به فعالیت‌هایی ازجمله آدامس‌فروشی و وزن‌کشی مشغول هستند.

قربانی افزود: بیشتر کودکان خیابانی در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند و حمایت بیشتر از آنان نیازمند مشارکت و همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.

 

 

 

 

منبع:     تسنیم