اجرای طرح(خانه و مدرسه)؛برای مصونیت کودکان از اعتیاد

شهرام شیخانی معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان‌جنوبی، گفت: طرح "خانه و مدرسه" با هدف پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک استان انجام می‌شود.

به گزارش کودک پرس شهرام شیخانی  با اشاره به خدمات بهزیستی استان خراسان‌جنوبی، اظهار کرد: تعدادخدمت گیرندگان از مراکز سرپایی بهزیستی ۲۴۶۳نفر، تعدادخدمت گیرندگان از مراکز میان مدت ۹۷۴نفر، تعدادخدمت گیرندگان تیم سیار۶۱۷ نفر و تعدادخدمت گیرندگان از طرح آموزش مهارت‌های زندگی درکلیه مقاطع ۱۶ هزار و ۷۴۲ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه تعدادخدمت گیرندگان از خدمات مشاوره ژنتیک بیش از ۲۴۱۰ نفر بوده است، ادامه داد: تعداد خدمت‌گیرندگان از طرح آموزش زندگی خانواده۵۱۰۰ نفر، آموزش پیش از ازدواج برای۴۲۰۰ نفر، خدمات غربالگری بینایی ۴۱ هزار و ۵۶۱  نفر همچنین ۱۸ هزار و ۴۲۸ نفر از خدمات غربالگری شنوایی در بهزیستی استان استفاده کرده‌اند.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان با اشاره به اجرای طرح‌های پایلوت در استان، تصریح کرد: ۱۵۰۰ نفر در طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج، اجرای طرح غربالگری اختلالات ژنتیک ۲۵ تا ۱۵ سال ۱۴۵۰ نفر و غربالگری شنوایی کودکان ۵ تا ۳ سال ۵۰۰ نفر شرکت داشته‌اند.

شیخانی با اشاره به تعداد افراد خدمت گيرنده از مراكز ارائه دهنده خدمات اداره كل بهزيستي تا پایان سال گذشته در حوزه پیشگیری، عنوان کرد: مشاوره ژنتیک ۲۳۴۶نفر، پيشگيري از تنبلي چشم۴۱۵۶نفر، خدمت گيرندگان غربالگري شنوايي ۱۸ هزارو ۴۲۸ نفر و برنامه آگاه‌سازي پيشگيري از معلوليت‌ها که به۴۶ هزار و ۶۱۱ نفر خدمات ارائه کرده است.

وی با اشاره به تعداد مراکز اداره كل بهزيستي تاپايان سال گذشته درحوزه پیشگیری، خاطر نشان کرد: ۴۳ نفر از خدمات مشاوره و مددكاري اجتماعي  بهره‌مند شده همچنین ۳۲ نفر از خدمات پيشگيري از معلوليت‌ها (مشاوره ژنتيك، دستگاه غربالگري شنوايي، دستگاه غربالگري بینایی) استفاده کرده‌اند.

 

 

 

منبع:   ایسنا