استخر مختلط مربوط به سازمان بهزیستی نبوده است

پروانه ثمودی کارشناس مسؤول امور مهدکودک‌های بهزیستی استان تهران گفت: استخر مختلط در مهدکودک‌های بهزیستی تهران وجود ندارد گزارش‌هایی از وجود این تخلف به ما داده شد که مربوط به مهدهای ما نبود.

به گزارش کودک پرس پروانه ثمودی  در رابطه با ستاره‌دار بودن مهدکودک‌ها،‌ گفت: ستاره‌های مهدکودک‌ها هر سه سال یکبار بر اساس یک دستورالعملی که به مهدکودک‌ها داده می‌شود، بررسی و در صورت نیاز تمدید شده یا از برخی از مهدکودک‌ها برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت بر مهدکودک‌ها نیز حداقل در هر فصل انجام می‌شود مگر اینکه بنا بر ضرورت‌هایی که ایجاد شود یا ایام خاص نظارت بر مهدها افزایش یابد.

کارشناس مسؤول امور مهدکودک‌های استان تهران در رابطه با وجود استخرهای مختلط در مهدکودک‌های تهران گفت: ما بخشنامه داریم که در آن به صراحت گفته شده باید مهدکودک‌ها استخر مختلط نداشته باشند حتی در زمینه وجود استخر هم کاملاً باید موارد اخلاقی و ایمنی رعایت شود و مربی و ناجی متناسب با جنسیت کودکان به کار گرفته شود.

ثمودی ادامه داد: هر کجا که کودک به عنوان استخر مختلط از سوی مهدهای فرستاده می‌شود مربوط به سازمان بهزیستی نیست ما مهدهای موازی زیادی داریم؛ شهرداری و سایر سازمان‌های مرتبط هستند که ممکن است استخر مختلط داشته یا کودک را به چنین فضایی ببرند.

وی افزود: به ما گزارشی از استخر مختلط دادند که برویم و ببینیم اما زمانی که رفتیم متوجه شدیم که مربوط به سازمان بهزیستی نبود.

کارشناس مسؤول امور مهدکودک‌های استان تهران گفت:‌برخی از مهدکودک‌ها هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند ما آنچه که ابلاغ می‌کنیم را بر آن نظارت داریم و مهدکودک‌ها را موظف کرده‌ایم که دستورالعمل‌ها را اجرا کنند و آنها هم تخطی نمی‌کنند.

وی گفت:‌ پلمب مهدکودک متخلف در دستور کار وجود دارد اما تا کنون هنوز تخلفی انجام نشده که مهدکودکی پلمب شود.

وی در پایان گفت: ۷۵۰ مهدکودک در سطح استان تهران تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران قرار دارد که ما به مهدکودک‌های حاشیه استان یک وعده غذای گرم را بر اساس یک طرح کشوری می‌دهیم.

منبع: فارس