شرکت لگو بدنبال تسخیر قلب کودکان جهان

در حال حاضر ۸۰ درصد فروش لگو به کشورهایی مربوط می شود که ۲۰ درصد کودکان دنیا را در خود جای داده اند. ما اعتقاد داریم که تعداد کودکان روندی صعودی دارد. ما ده سالی با رشد دو رقمی مواجه بودیم بنابراین فکر می کنیم زمان مناسبی برای سرمایه گذاری فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگارکودک پرسبا وجود رشد فروش لوگو، بیلان مثبت حجم کلی فروش این شرکت نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته و سود خالص آن نیز افتی معادل ۲ درصد دارد. دلیل این تحول نزولی سرمایه گذاری وسیع لگو در کشورهای چین و مکزیک عنوان شده است. در چین کارخانه جدیدی احداث شده و در مکزیک ظرفیت تولیدی لگو افزایش یافته است. جمعا این شرکت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به نیروی کار خود افزوده است.

مدیر این شرکت گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد فروش لگو به کشورهایی مربوط می شود که ۲۰ درصد کودکان دنیا را در خود جای داده اند. ما اعتقاد داریم که تعداد کودکان روندی صعودی دارد. ما ده سالی با رشد دو رقمی مواجه بودیم بنابراین فکر می کنیم زمان مناسبی برای سرمایه گذاری فرا رسیده است.

وی اشاره کرد: بازار چین بدلیل حجم بالای مصرف خانوارها پتانسیل بسیار بالایی دارد. بنابراین ما در نظر داریم با تولیدات لگو از این موقعیت استفاده کنیم.

جان گودوین افزود: ما اعتقاد داریم با توجه به تجربه شرکت لگو موضوعی که اهمیت دارد اینست که کودکان بیشتری در دنیا را به خود جذب کنیم. این مهمترین هدف ماست.