نرخ جدید شهریه مهدکودک های تهران اعلام شد + جدول

نرخ جدید شهریه مهدکودک های 22گانه تهران ذیل سازمان بهزیستی ویژه سال 1395 اعلام گردید.

 

به گزارش کودک پرس نرخ شهریه مهد کودک‌های استان تهران به همراه مناطق ۲۲‌ گانه در سال ۹۵ به شرح زیر است:

 

 

 

 

جدول شهریه مهدهای کودک استان تهران، شمیرانات (یک ستاره مشروط):
01

 

جدول شهریه مهدهای کودک استان تهران/ شهر تهران، مناطق ۲ تا ۸ و ۲۲ (یک ستاره مشروط):

02

 

جدول شهریه مهدهای کودک استان تهران/ شهر تهران، مناطق ۹ تا ۱۴ و ۲۱ (یک ستاره مشروط):

03

 

جدول شهریه مهدهای کودک استان تهران/ شهر تهران، مناطق ۱۵ تا ۲۰ و شهرستان ری (یک ستاره مشروط):

04

 

جدول شهریه مهدهای کودک استان تهران/ شهرستان‌های تابعه (یک ستاره مشروط):

05