اوج فرزند در ابعاد مختلف زندگی به کمک خانواده

خانواده به عنوان اولین مهد آموزش می تواند سکوی پرتابی باشد که فرزند را در ابعاد مختلف دینی ،معرفتی و شخصیتی به اوج برساند.

به گزارش کودک پرس    فرزندان تقلید کننده والدین هستند در خانواده ای که والدین نماز می خوانند کودک به تقلید از پدر یا مادر مهر را برداشته و خم و راست می شود  و این یعنی والدین الگویی کامل در تمام صحنه های زندگی اند.

 

پدر و مادر فقط در قبال نیازهای مادی فرزندان مسئول نیستند و برای نیازهای معنوی کودکان خود نیز باید تلاش کنند  چراکه رشد معنوی کودک در مهد خانواده رقم می خورد.

 

برای رشد معنوی فرزند باید والدین با کودک خود به محافل مذهبی و مساجد بروند که با مسیرهای رسیدن به تعالی و بالندگی روحی آشنا شوند.

 

پدر و مادر باید در وهله اول بدانند که نماز در پی ریزی معنوی انسان تأثیر گذار است پس با انجام این واجب و آشنا نمودن فرزند با این فریضه چراغ راه رشد و سعادت را به او بدهند.

 

 

منبع:    دانا